Ühingust

2019. aastalõpu üldkoosolekul muutsime ühingu nime ja uus on Saaremaa Liikumispuudega Inimeste Selts (SLIS). Sisu ei muutu, kuid nimi väljendab selgemini meie liikmeid ja kelle huvisid kaitseme.

Juhataja alates november 2018 on Ingrid Põldemaa
Maja perenaine – Meedja Leedo
Majaperenaise abi – Janno Saamer

Saare Maakonna Invaühingu tegevus aitab kaasa maakona liikumispuuetega inimeste aktiivsele osalemisele ühiskonnas ning toetab erivajadustega inimeste toimetulekut.

Esindame liikumispuudega inimeste huve osaledes aktiivselt koostöökohtumistel, ümarlaudadel ja komisjonides. Pakume abi ja nõu igapäevaeluga toimetulekuks ning abivahendite osas.

Majas toimub kord kuus kolme erineva spetsialisti vastuvõtud: abivahendi spetsialisti/tallatugede valmistaja, proteesimeistri ja kingsepa vastuvõtud. Vastuvõtule on oodatud kõik abivajavad lasped ja täiskasvanud ning kehtivad abivahendikaardi soodustused.
Ühing pakub invatarvete rendi võimalust ning on oluline info-ja nõustamispunkt liikumispuudega inimestele ja nende lähedastele. Lisaks tegeletakse tasuta riiete jagamisega raskesti toimetulevatele peredele. Aeg-ajalt toimuvad majas erinevad ringid ja teemaõhtud. Ootame käsitööhuvilisi meiega liituma ning otsime vabatahtlikke ringijuhte.
Ühingu maja on ka Saaremaa Reumaühingu tegevuskohaks ning nemad kohtuvad iga kuu viimasel kolmapäeval kell 12.
Pakume võimalust rentida ruume erinevateks üritusteks ja koosviibimisteks. Kohaliku omaalgatuse programmi toel oleme uuendanud elektrisüsteeme, soetanud kaasaegse esitlustehnika ja internetiühenduse ning arvuti ühingu töö sujuvaks korralduseks. Lisaks on töös uue köögimööbli ja -tehnika soetamine ning köögi remont.
Hea meel on teada anda, et Saaremaa Vallavalitsus otsustas toetada õhksoojuspumba soetamist, et oleks võimalik ka talvehoojal kogu maja kasutada.

Kuulume Saaremaa Puuetega Inimeste Koja võrgustikku ning oleme Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu (www.elil.ee) liikmed. Kuulume tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja ja tegutseme avalikes huvides.
Oma tegevuses juhindume Vabaühenduste eetikakoodeksist, põhikirjast, seadustest ja heast tavast.

2017. aasta majandusaasta aruanne ja 2018. aasta majandusaasta aruanne

Ühingule kuulub kahekordne miljööväärtuslikus piirkonnas puumaja Kuressares, Suur-Sadama 49. Ühing sai majaomanikuks 1992. aastal läbi annetuse ning on kõik need aastad edukalt tegelenud liikmeskonna toetamisega ja maja korrashoiuga. Meie lahke annetaja oli Eleonora Sepp, kes lahkus keerulisel ajal kodumaalt ning elas kõrge eani Rootsis. Maja on nimetatud meie annetaja auks NORA majaks.

Alates 2019. aastast oleme Töötukassa partner vabatahtlike kaasamisel ja tööpraktika pakkumisel.

Meie ühingu eesmärkide ellu viimiseks viime läbi erinevaid projekte.

2019. aastal on meil toimumas järgnevad projektid:

Kogukonna kodu_2 – Kohaliku Omaalgatuse programmist NORA maja köögimööbel ja -tehnika

Kogukonna kodu_3 – Kohaliku Omaalgatuse programmist ja Saaremaa Vallalt toetus -NORA maja köögi põrand ja kohvimasina soetamiseks

Kogukonna kodu_4 – Kohaliku Omaalgatuse programmist ja Saaremaa Vallalt toetus NORA maja küttesüsteemi uuendamiseks (pliidi ja soemüüri ehitustööd)

Üheskoos edasi – Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel arenguhüppe ettevalmistav projekt tegevuskava koostamiseks. Projekti käigus viisime läbi ühingu senise tegevuse ja mõju analüüsi, käisime õppereisil Tallinnas ning arutasime üheskoos, kuidas edasi.
Avasime ühingu Facebooki konto ning tegevused on jäädvustatud lühivideol.

Sportlik liikumispuudega inimene – Saaremaa valla toel on võimalik osa saada tervise- ja spordiüritustest ning esindada Saaremaa liikumispuudega inimesi.

Tantsuga läbi elu – jätkus tantsuprojekti koostöös Saaremaa vallaga.

Tegevusprogramm Hasartmängumaksu Nõukogu toel

Tegevustoetuse projekt koostöös Saaremaa Puuetega Inimeste Koja ja Saaremaa vallaga.

 

 

a