Projektid 2019

Meie ühingu eesmärkide ellu viimiseks viime läbi erinevaid projekte.

2019. aastal on meil toimumas järgnevad projektid:

Kogukonna kodu_2 – Kohaliku Omaalgatuse programmist NORA maja köögimööbel ja -tehnika

Kogukonna kodu_3 – Kohaliku Omaalgatuse programmist ja Saaremaa Vallalt toetus -NORA maja köögi põrand ja kohvimasina soetamiseks

Kogukonna kodu_4 – Kohaliku Omaalgatuse programmist ja Saaremaa Vallalt toetus NORA maja küttesüsteemi uuendamiseks (pliidi ja soemüüri ehitustööd)

Üheskoos edasi – Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel arenguhüppe ettevalmistav projekt tegevuskava koostamiseks. Projekti käigus viisime läbi ühingu senise tegevuse ja mõju analüüsi, käisime õppereisil Tallinnas ning arutasime üheskoos, kuidas edasi.
Avasime ühingu Facebooki konto ning tegevused on jäädvustatud lühivideol.

Sportlik liikumispuudega inimene – Saaremaa valla toel on võimalik osa saada tervise- ja spordiüritustest ning esindada Saaremaa liikumispuudega inimesi.

Tantsuga läbi elu – jätkus tantsuprojekti koostöös Saaremaa vallaga.

Tegevusprogramm Hasartmängumaksu Nõukogu toel

Tegevustoetuse projekt koostöös Saaremaa Puuetega Inimeste Koja ja Saaremaa vallaga.

Pakume ka vabatahtlikele võimalust ühingu töös kaasa küüa koostöös Töötukassaga.